فنی حرفه ای :: نمونه سوالات امتحان دی ماه 96

نمونه سوالات امتحان دی ماه 96

نمونه سوالات امتحان دی ماه 96

۹ مطلب با موضوع «نمونه سوال تفکیک رشته ها :: فنی حرفه ای» ثبت شده است

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم با جواب دی ماه 96

۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی عربی زبان قرآن دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 381.000 Ergebnisse (0,66 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 718.000 Ergebnisse (0,62 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 579.000 Ergebnisse (0,61 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم با جواب دی ماه 96

۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 359.000 Ergebnisse (0,64 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 458.000 Ergebnisse (0,53 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 259.000 Ergebnisse (0,55 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی تفکر و سواد رسانه ای دهم با جواب دی ماه 96

39 Ergebnisse (0,56 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی