علوم انسانی :: نمونه سوالات امتحان دی ماه 96

نمونه سوالات امتحان دی ماه 96

نمونه سوالات امتحان دی ماه 96

۱۴ مطلب با موضوع «نمونه سوال تفکیک رشته ها :: علوم انسانی» ثبت شده است

نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی دهم با جواب دی ماه 96

 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی منطق دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 107.000 Ergebnisse (0,55 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 348.000 Ergebnisse (0,91 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی ریاضی و آمار دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 465.000 Ergebnisse (0,87 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم با جواب دی ماه 96

۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم با جواب دی ماه 96

۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی عربی زبان قرآن دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 381.000 Ergebnisse (0,66 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 718.000 Ergebnisse (0,62 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی فارسی دهم با جواب دی ماه 96

Ungefähr 579.000 Ergebnisse (0,61 Sekunden) 
۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی

نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم با جواب دی ماه 96

۲۹ آذر ۹۶ ، ۱۴:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
got7 محمد رضایی